Sekretesspolicy

STÄNGA -
 • fair play
 • cookies
Bli medlem så får du får Bli medlem så får du 77 FREE SPINS Ingen insättning krävs och du får upp till och upp till 200 $ i 200 $ i VÄLKOMSTBONUS VÄLKOMSTBONUS
Särskilda villkor gäller

Integritetspolicy för användare

INLEDNING

Företaget (så som det definieras i för dig tillämpligt användaravtal) tillhandahåller nätspelstjänster (gemensamt benämnda ”speltjänsterna”). Företaget ingår i 888-koncernen (”koncernen”, ”vi”, ”vår/vårt/våra” eller ”oss”), vilket inkluderar de juridiska personer som förtecknas i avsnittet ”Koncernen” nedan.

Koncernen är mycket mån om att leva upp till dessa användares (”användare”, ”du” och ”dig/din/ditt/dina”) dataskyddsförväntningar. Därför har utarbetat denna integritetspolicy som beskriver våra dataskyddsrutiner, inklusive information om hur vi samlar in, använder, lämnar ut och skyddar personuppgifter så väl som dina rättigheter med hänsyn till dina personuppgifter.

I denna integritetspolicy får du veta mer om dessa frågor i följande avsnitt:

 • KONCERNEN
 • VILKA UPPGIFTER SAMLAR VI IN?
 • VILLKOR FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
 • MINDERÅRIGA
 • HUR ANVÄNDER VI DE INSAMLADE UPPGIFTERNA?
 • MARKNADSFÖRING
 • VILKA DELAR VI UPPGIFTERNA MED?
 • INTERNATIONELL ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER
 • TREDJE PARTS SPÅRNINGSTEKNOLOGIER
 • TREDJE PARTS TJÄNSTER
 • LAGRING AV PERSONUPPGIFTER
 • DINA RÄTTIGHETER
 • VILKA ÅTGÄRDER VIDTAR VI FÖR ATT SKYDDA ANVÄNDARNAS UPPGIFTER?
 • ÄNDRINGAR AV INTEGRITETSPOLICYN
 • KONTAKTINFORMATION

Du bör läsa integritetspolicyn noga och använda den för att fatta välgrundade beslut. Genom att besöka koncernens webbplatser, mobilappar eller andra nätfunktioner eller genom att skapa ett konto via våra tjänster godtar du härmed att du har läst och förstått denna integritetspolicy.

Om du använder sportspelstjänsten kommer också användningen av dina personuppgifter av att regleras av dataskyddspolicyn hos vår tjänsteleverantör, Kambi. Kambi tillhandahåller en riskplattform för sportspel och bistår oss i utvärderingen av spel som läggs via 888. Kambis dataskyddspolicy står att läsa här.

KONCERNEN

Koncernen omfattar följande bolag, vilka samtliga har adressen 601-701 Europort, Gibraltar:

 • Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited.
 • 888 UK Limited.
 • Virtual Digital Services Limited;
 • 888 Ireland Limited.
 • 888 Spain PLC.
 • 888 Denmark Limited.
 • 888 Virtual Marketing Services Italia Limited.
 • 888 Romania Limited.

Koncernen har sitt huvudkontor i Gibraltar och tillhandahåller speltjänsterna genom följande appar, program och plattformar (gemensamt benämnda ”plattformar”):

 • Webbplatser på internet, inklusive denna webbplats.
 • Nedladdningsbara appar och program (”programvara”), t.ex. ursprungliga appar som distribrueras via butiker för mobilappar och programvara för stationära PC- och Mac-datorer som kan laddas ner på datorn.
 • Icke nedladdningsbara onlineappar (flashappar, HTML5-appar o.s.v.).
 • Facebook-appar.

VILKA UPPGIFTER SAMLAR VI IN?

Vi samlar in två typer av uppgifter från användarna:

 • Personuppgifter

  Den första typen av information som vi samlar in är uppgifter som identifierar, eller ger rimliga möjligheter att identifiera, enskilda individer (”personuppgifter”). De personuppgifter som samlas in omfattar följande:

  • Kontouppgifter: När du öppnar ett konto eller registrerar dig för att använda tjänsterna ombeds du lämna vissa uppgifter om dig själv, bl.a. för- och efternamn, e-postadress, fullständigt namn och kön, födelsedatum, personnummer, ålder, postadress, ID-nummer, skatteregistreringskod, telefonnummer och yrke. Utöver detta kan det hända att vi samlar in viss information som krävs enligt diverse tillsynsmyndigheters bestämmelser om kännedom om kunder (”KYC” [Know Your Client]) och bestämmelser om motverkande av penningtvätt (”AML” [Anti-Money Laundering]), t.ex. ursprunget till dina medel.
  • Statligt utfärdad id-handling: Under vissa omständigheter kan det hända att du blir ombedd att uppvisa en kopia av en statligt utfärdad id-handling för identifieringsändamål. Observera att denna information krävs för vissa funktioner i våra speltjänster.
  • Spelinformation: För att vi ska kunna tillhandahålla speltjänsterna registrerar vi automatiskt olika uppgifter om ditt konto och din användning av våra speltjänster, inklusive transaktioner, insättningar, saldon, satsningar, uttag, bonusar och vinster. Vi samlar också in information om potentiella spelproblem eller spelberoende, baserat på dina spelmönster i våra tjänster för att säkerställa en ansvarsfull spelmiljö och enligt lagstadgade krav.
  • Ekonomiska data: För att du ska kunna utnyttja alla funktioner på speltjänsterna (lägga insatser, genomföra köp, spela i turneringar o.s.v.) kan det hända att vi samlar in betalningsuppgifter från dig, t.ex. din valuta, kreditkortsnummer och bankkontouppgifter.
  • Frivilliga uppgifter: Vi samlar också in uppgifter som du lämnar ut frivilligt, till exempel information som VIP-kunder lämnar, t.ex. när du svarar på våra utskick, kommunicerar med oss via e-post eller lämnar ut ytterligare uppgifter om dig själv genom användning av tjänsterna (som i chatten eller i spel). Detta inkluderar uppgifter som du är beredd att dela med oss i syfte att förbättra och utveckla vår relation till dig liksom för att upprätthålla nivåindelningen i våra tjänster (t.ex. uppgifter om civilstånd och familj, hobbys och intressen och annan information som du lämnar ut till via enkäter).
  • Enhetsinformation: Det kan hända att vi samlar uppgifter om de typer av uppkopplingar du använder, information om enheter eller program- eller maskinvara som kan identifiera dig, t.ex. enhetens unika identifierare (som UDID, IMEI och MAC-adress), webbläsarens fingeravtryck, IP-adress och geopositionsdata.
  • Telefonsamtal: Vi spelar in eller övervakar telefonsamtal för kundsupport-, utbildnings- och/eller säkerhetsändamål.
  • Evenemang: Under våra evenemang genomför vi intervjuder och tar foton och spelar in videor där deltagare, talare, sponsorer och utställare kan förekomma. Om foton tas eller video spelas in där du förekommer som deltagare, talare, sponsor eller utställare kan det hända att vi använder dessa foton och videon för PR-ändamål. Vi kan också använda intervjun med dig för PR-ändamål (t.ex. genom att citera dig).
  • Sociala nätverk: När du registrerar dig genom ett konto på sociala medier (t.ex. ditt Facebook-konto) för att använda speltjänsterna eller för att koppla ditt spelkonto till ett sådant konto får vi tillgång till den grundläggande information från det sociala nätverkskontot, exempelvis ditt namn, födelsedatum, profilbild och vänlista, liksom information som du har gjort allmänt tillgänglig på kontot.
  • Dessutom kan det hända att du, när du använder speltjänsterna, via det sociala nätverket kan bjuda in vänner att använda speltjänsterna. Om personen tackar ja till inbjudan kan det hända att vi hämtar in uppgifter från honom/henne som namn, e-postadress, telefonnumer och födelsedatum. Vi använder personuppgifter för de syften som anges här och lämnar endast ut sådana uppgifter till tredje part i enlighet med denna integritetspolicy.
  • Vilka uppgifter samlar vi in från tredje part? Det kan hända att vi samlar in personuppgifter från tredjeparts tjänsteleverantörer, till exempel information om kreditvärdighet från kreditinstitut och andra ekonomiska uppgifter som är relevant för tillhandahållandet av speltjänsterna såväl som uppgifter som samlas in i syfte att bekräfta användares identitet eller för att bedrägerier eller olaglig verksamhet.
 • Andra data än personuppgifter

  Den andra typen av information är icke-identifierade och icke-identifierbara uppgifter som rör användare, vilka kan göras tillgängliga eller samlas in genom användarnas användning av speltjänsterna (”andra data än personuppgifter”).

  Andra data än personuppgifter som samlas in består av teknisk information och aggregerad användningsinformation och kan bl.a. innehålla uppgifter om användares operativsystem, typ av webbläsare, skärmupplösning, webbläsar- och tangentbordsspråk, användares klickströmmar och aktiviteter på speltjänsterna, hur länge användaren besöker speltjänsterna och tillhörande tidsstämplar o.s.v.

  För undanröjande av tvivel ska alla data andra än personuppgifter som är kopplade eller länkade till personuppgifter anses utgöra personuppgifter så länge denna koppling eller länk finns.

  Vi samlar in följande typer av data andra än personuppgifter från dig:

  • Inloggningshistorik och teknisk information: För att kunna förbättra speltjänsternas funktion och användarupplevelsen samlar vi in teknisk information som skickas av enheten, inklusive viss information om program- och maskinvara (typ av webbläsare och operativsystem som används på enheten, språkinställningar, tidpunkt för inloggning och domännamn för den webbplats varifrån användaren länkade till speltjänsterna o.s.v.).
  • Spelinformation: Vi registrerar information om de spel användarna spelar, bl.a. insättningar, insatser, bonusar, spelsessionernas längd och högsta poäng. Det kan även hända att vi delar och publicerar sådana uppgifter via våra plattformar.
  • Enhets- och anslutningsinformation: Om användare laddar ner programvara till sina enheter enhet kan det hända att vi samlar in information om de specifika enheterna som du använder för säkerhetsändamål och i syfte att upptäcka och förhindra bedrägerier. Det kan till exempel hända att vi samlar information om annan programvara som körs samtidigt med vår programvara för att se om användaren använder programvara som är förknippad med bedräglig verksamhet (som robotar, skadlig programvara o.s.v.) eller för att kontrollera om uppkoppling sker via ett virtuellt nätverk (VPN) eller en proxyserver.
  • Analysdata: Vi samlar in uppgifter om hur speltjänsterna används, exempelvis appanvändning, loggfiler, användaraktivitet (vilka sidor som har visats, hur lång tid användaren befunnit sig på enskilda sidor, webbsurfning, klick, åtgärder o.s.v.), tidsstämplar, påminnelser o.s.v. Dessa uppgifter samlas in för bland annat felsökning av fel och buggar liksom för undersöknings- och analysändamål förknippade med användarnas bruk av speltjänsterna.
  • Anonymiserad information: Det kan hända att vi anonymiserar eller på annat sätt avidentifierar de uppgifter som samlas in av speltjänsterna eller från andra källor så att uppgifterna inte på egen hand kan användas för att identifiera enskilda användare. Vår användning och eventuellt yppande av sådana sammanställda eller avidentifierade uppgifter omfattas inte av några restriktioner enligt denna integritetspolicy och vi kan därför lämna ut den utan inskränkningar och oavsett syfte, exempelvis för annonserings- eller marknadsföringsändamål.

Villkor för behandling av personuppgifter

Vi kommer att behandla din personliga information av olika skäl, vilka alla lyder under relevant lagstiftning om skydd av uppgifter.

 • Uppfyllande av ett kontrakt, fullgörande en rättslig förpliktelse
  Det är nödvändigt för oss att behandla din personliga information när det är krävs för fullgörandet av ett kontrakt (t.ex. för användaravtalet) eller för att vi ska kunna uppfylla våra olika rättsliga och/eller administrativa ansvar, inklusive men inte begränsat till att uppfylla villkoren i våra spellicenser och uppfyllande av all AML och KYC-lagstiftning.
 • Legitima intressen
  Vi behandlar också din personliga information om vi anser att en sådan bearbetning i våra (eller en tredje parts) legitima intressen och alltid under förutsättning att sådan behandling inte påverkar dina intressen, rättigheter och friheter. Exempel vår bearbetning i enlighet med legitima intressen omfattar: (1) där vi lämnar ut din personliga information till ett eller flera av våra närstående bolag/dotterbolag efter en omstrukturering eller i internt administrativt syfte; (ii) upptäckande och bevarande av uppgifter som hänför sig till frågor kring ansvarsfullt spelande; (iii) Behandling i syfte att säkerställa nät- och informationssäkerhet, bl.a. för att förebygga obehörig åtkomst till vårt elektroniska kommunikationsnät; (iv) bevarande av integriteten i våra tjänster genom bekämpning, rapportering och informationsutbyte i samband med misstänkta spelmodeller eller bedrägliga aktiviteter; (v) efterlevnad av regelverk och lagstadgade krav, (6) utarbetande skräddarsydda belöningserbjudanden för spelare; och (7) att dela personlig information med våra rådgivare och professionella tjänsteleverantörer (t.ex. revisorer) för att säkerställa efterlevnad av lagar och bästa branschpraxis.
 • Samtycke
  Vår behandling av din personliga information kommer i första hand att vara nödvändig för att vi ska kunna förse dig med tjänsterna. Vid vissa tillfällen kan vi dock be om ditt samtycke till behandling av personuppgifter. I dessa fall kommer dina personuppgifter att hanteras i enlighet med sådant medgivande och du kan återkalla detta samtycke skriftligen när som helst.
 • Särskilda kategorier av personuppgifter
  Vår behandling av dina personuppgifter kan även omfatta särskilda kategorier av personuppgifter, t.ex. ditt etniska ursprung (enligt definitionen i artikel 9 i GDPR). Vi bearbetar sådan information samt avslöjar den för behöriga myndigheter (såsom licensgivande organ eller brottsbekämpande organ), där så är nödvändigt för följande ändamål (i den utsträckning det tillåts av gällande lag): (i) förebyggande eller upptäckt av en rättsstridigt agerande, (i) förebyggande av oärlighet, tjänstefel eller annat allvarligt missbruk, förutsatt att ditt medgivande kan påverka dessa syften. Dessutom kan vi bearbeta och avslöja sådan information om det är nödvändigt för att skydda dina (och andras) ekonomiska välmåga (t.ex. avkännande och bevarande av uppgifter som hänför sig till dem med frågor kring ansvarsfullt spelande).

MINDERÅRIGA

Speltjänsterna är inte utformade eller avsedda för personer under 18 år (”myndig i lagens mening”). Om du är minderårig ska du inte hämta eller använda tjänsterna eller lämna ut några personuppgifter till oss.

Vi förbehåller oss rätten till att bereda oss tillgång till och verifiera personuppgifter som samlas in från dig. I händelse av att vi blir medvetna om att en användare som inte är myndig i lagens mening har delat information, kan vi radera sådana uppgifter om det behövs för att uppfylla juridiska eller lagstadgade skyldigheter som är bindande för oss. Om du har anledning att tro att en underårig person har delat någon information med oss ber vi dig kontakta oss (våra kontaktuppgifter finns i avsnittet ”KONTAKTA OSS”).

HUR ANVÄNDER VI DE INSAMLADE UPPGIFTERNA?

Vi använder de personuppgifter som vi samlar för de syften som anges nedan:

 • För att lägga upp, hantera och uppdatera användarkonton.
 • För att tillhandahålla och driva speltjänsterna (t.ex. för att hantera satsningar och betalningar).
 • För att kommunicera med användarna och hålla användare informerade om våra senaste uppdateringar av speltjänsterna och våra specialerbjudanden.
 • För att marknadsföra våra speltjänster (se ”Marknadsföring” nedan för vidare information), liksom för att tillhandahålla annonser för användarna, inklusive beteendestyrda annonser.
 • För att fastställa din VIP-status.
 • För analys-, statistik- och undersökningsändamål i syfte att förbättra och anpassa speltjänsterna efter användarnas behov och intressen (t.ex. genom att sammanställa aggregerade rapporter om användning av vissa funktioner hos speltjänsterna).
 • För kundrelationsändamål och för att stödja och felsöka speltjänsterna och besvara användarnas förfrågningar.
 • För att göra det möjligt för oss att vidareutveckla, anpassa och förbättra speltjänsterna baserat på vanligt förekommande preferenser och användningsmönster hos användare.
 • För att tillhandahålla en ansvarsfull spelmiljö.
 • För att kommunicera med användare och för att hantera förfrågningar från dem om att utöva sina rättigheter som användare.
 • För att identifiera och autentisera användarnas användning av vissa funktioner i speltjänsterna.
 • För att identifiera och förebygga bedräglig och olaglig aktivitet eller andra typer av aktiviteter som skulle kunna äventyra och negativt påverka speltjänsternas integritet, inklusive att identifiera risker förknippade med användarnas aktivitet i samband med speltjänsterna.
 • För att undersöka överträdelser av våra policyer och användaravtalet liksom att hävda våra policyer och användaravtalet.
 • För att undersöka och lösa tvister i samband med användarnas bruk av speltjänsterna.
 • För att hjälpa oss uppfylla våra tillsynsmässiga förpliktelser eller enligt vad som krävs enligt gällande lag eller bestämmelser (såsom spelbestämmelser och bestämmelser om kännedom om kunder [KYC] och bekämpning av penningtvätt [AML]), bland annat i syfte att fastställa källan till dina medel eller vad som krävs av andra statliga myndigheter eller för att efterleva en stämning eller liknande juridisk process eller svara på förfrågningar från myndigheter.
 • Dessutom kan vi använda dina personuppgifter efter ditt specifika och informerade samtycke, t.ex. för vissa marknadsförings- och kampanjaktiviteter.

I de fall där du inte har samtyckt (eller har dragit tillbaka ditt samtycke) till vår behandling av dina personuppgifter kan vi fortsätta behandla dina personuppgifter a) om det krävs för att verkställa eller hävda avtalet (d.v.s. användaravtalet) mellan dig och oss, b) om det är nödvändigt för att efterleva lagstadgade förpliktelser som vi är underkastade eller c) om det är nödvändigt för att uppfylla koncernens legitima intressen (inklusive för marknadsföringsändamål).

MARKNADSFÖRING

Koncernen kommer att använda personuppgifter – som namn, hemadress, e-postadress, telefonnummer o.s.v. – på egen hand eller genom tredje part (underleverantörer) för att förse användare med kampanjmaterial som rör dels speltjänsterna, dels produkter, andra tjänster, webbplatser och appar som är förknippade med i) andra företag inom koncernen, ii) eller iii) koncernens affärspartners och närstående bolag (gemensamt benämnda ”närstående marknadsföringsenheter”, vilka vi anser kunna vara av intresse för användare.

Det kan också hända att vi delar och lämnar ut personuppgifter med/till våra närstående marknadsföringsenheter i syfte att förse användare med olika kampanjerbjudanden som vi eller de närstående marknadsföringsenheterna anser vara relevanta för dem. Det kan också hända att våra närstående marknadsföringsenheter använder dessa personuppgifter med andra marknadsförings- och försäljningsmetoder, t.ex. direkt-e-post, post, sms och telefonförsäljning.

Vi använder endast dina personuppgifter för att tillhandahålla dig med reklam- eller kampanjbudskap endast i de fall där vi har ett berättigat intresse av att göra det eller om vi har fått ditt medgivande.

Du kan när som helst avböja att ta emot ytterligare marknadsföringserbjudanden från oss eller från närstående marknadsföringsbolag genom att antingen: följa riktlinjera i marknadsföringsmaterialet (till exempel genom att klicka på länken i kampanjmejlet för att tack nej till den), via sidan ”Mitt konto” på webbplatsen eller genom att kontakta supporten (våra kontaktuppgifter finns under ”Kontakta oss”). Observera att även om du avregistrerar dig från våra sändlistor för marknadsföring kan det fortfarande hända att vi skickar ut uppdateringar och meddelanden som rör tjänsterna.

OBS! Du kan styra hur vissa annonskampanjer och kampanjer på sociala medier skickas ut med hjälp av inställningarna på respektive tredjepartsplattform (t.ex. Facebook).

Om du dessutom laddar ner något av våra program till din enhet från Apple AppStore eller Google Play kan du endast förhindra att du får meddelanden genom att ändra inställningarna direkt på enheten.

RIKTADE ANNONSER

Vi använder oss av tredjeparters annonsteknologi för att visa annonser när du besöker plattformen och använder speltjänsterna. Du kan välja att avregistrera dig från många tredjeparters annonsnätverk, inklusive de som drivs av medlemmar i Network Advertising Initiative (”NAI”) och Digital Advertising Alliance (”DAA”).

För mer information om denna praxis från NAI:s respektive DAA:s medlemmar och dina valmöjligheter i fråga om dessa företags användning av insamlade uppgifter, inklusive hur man avregistrerar sig från tredjeparters annonsnätverk som drivs av NAI- och DAA-medlemmar, besök deras respektive webbplatser nedan: http://www.networkadvertising.org/optout_nonppii.asp och http://www.aboutads.info/choices.

VILKA DELAR VI UPPGIFTERNA MED?

Vi delar, säljer och leasar inte användarnas personuppgifter med/till tredje part (”mottagare”) utöver vad som beskrivs i denna integritetspolicy. Personuppgifter lämnas endast ut till mottagare i den utsträckning det krävs för ett specifikt syfte och i enlighet med villkoren i denna integritetspolicy.

Vi delar personuppgifter med följande mottagare:

 • Eventuella ersättningstjänsteleverantörer som vi anlitar för driften av plattformarna.
 • Bolag inom koncernen och andra närstående bolag.
 • Spelleverantörer.
 • Underleverantörer och tredjeparts tjänsteleverantörer liksom deras underleverantörer, vilket exempelvis omfattar företag som förmedlar molndatortjänster, närstående marknadsföringsenheter och tjänster för identitetsbekräftelse, bedrägeribekämpning och dataverifiering.
 • Kreditupplysningsföretag inklusive för namn-, adress- och ålderskontroller. Dessa mottagare inkluderar Call Credit – du kan läsa mer om Call Credits dataskyddspraxis här: https://www.callcredit.co.uk/legal-information/bureau-privacy-notice;
 • Betalningstjänsteleverantörer, betalningshanterare och banker.
 • Tredjeparter som tillhandahåller tjänster i samband med drift eller marknadsföring av koncernens olika varumärken.
 • Tredjeparter som tillhandahåller fysiska priser till användare.
 • Tredje parter som arrangerar fysiska evenemang eller turneringar för koncernbolags räkning eller i samarbete med dem.
 • Hotell och flygbolag (i samband med exempelvis fysiska evenemang och kampanjer).
 • Revisorer, entreprenörer och juridiska/ekonomiska/andra rådgivare i koncernens verksamhet.
 • Eventuella utomstående parter som undersöker, söker efter eller förebygger bedrägliga eller olagliga aktiviteter eller gör det möjligt för oss att genomdriva våra policyer, inklusive i syfte att utröna källan till din inkomst eller ditt kapital (t.ex. statliga myndigheter, brottsbekämpande myndigheter, banker och andra utredningsorgan).
 • Organisationer som arbetar med spelberoende.
 • Licensieringsorgan, statliga organ och tillsynsmyndigheter i enlighet med tillämpliga lagar och bestämmelser.
 • Potentiella köpare av, efterträdare till eller investerare i koncernbolag eller i händelse av koncerntransaktioner (t.ex. försäljning av en avsevärd andel av vår verksamhet, sammanslagning, konkurs, konsolidering eller försäljning av tillgångar eller överföring i samband därmed) som rör koncernbolag (i så fall övertar det förvärvande företaget eller mottagaren de rättigheter och skyldigheter som beskrivs i denna integritetspolicy).

Utöver de syften som anges i denna integritetspolicy kan det även hända att vi lämnar ut personuppgifter till dessa mottagare för något av följande ändamål:

 • Lagring av sådana uppgifter för vår räkning, exempelvis genom användning av leverantörer av molntjänster.
 • Bearbetning av sådana uppgifter för vår verksamhets ändamål (hantering av användares in- och utbetalningar, verifiering av användare vid åtkomst, verksamhetsrevision, identifiering och prevention av bedrägerier och annan olaglig verksamhet o.s.v.).
 • Undersökningar, teknisk felsökning och analys.
 • Framförande av kampanjbudskap och informationsmaterial i enlighet med vår marknadsföringspolicy (se nedan under ”Marknadsföring”).
 • Vi lämnar också ut data när vi i god tro anser att ett sådant yppande är nödvändigt för att skydda våra rättigheter eller rättsliga anspråk, hävda våra policyer (inklusive användaravtalet och integritetspolicyn), skydd os eller andra samt för att undersöka eller förhindra bedrägerier, av säkerhetsskäl eller för att hjälpa oss med specifika tekniska problem.

INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR AV UPPGIFTER

Eftersom vi bedriver verksamhet globalt kan det bli nödvändigt för tillhandahållandet av tjänster och i den omfattning som krävs för särskilda ändamål som anges i denna integritetspolicy att överföra dina personuppgifter till länder utanför EES-området (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). Dataskydd och andra lagar i dessa länder är kanske inte lika omfattande som i EES-området.

Vi vidtar i rimliga åtgärder för att se till att personuppgifterna skyddas i enlighet med vår integritetspolicy genom avtal (t.ex. genom att använda standardavtalsklausuler om dataöverföring som godkänts av EU-kommissionen, sehär) eller på annat sätt (t.ex. genom att kontrollera att EU-kommissionens fastslagit att man inom den aktuella jurisdiktionen vidtar av adekvata skyddsåtgärder, se här).

För mer information om överföring av dina personuppgifter utanför EES-området är du välkommen att kontakta oss (se avsnittet ”KONTAKTA OSS” för våra kontaktuppgifter).

TREDJE PARTS SPÅRNINGSTEKNOLOGIER

När du besöker eller använder våra speltjänster (t.ex. när du besöker våra webbplatser) använder vi (och ger tredje parter befogenhet att använda) webbfyrar, cookies, pixeltaggar, skript, taggar och andra spårningsteknologier (”spårningsteknologier”).

Dessa spårningsteknologier gör det möjligt för oss att automatiskt samla in information om dig och ditt onlinebeteende och de enheter du använder (exempelvis dator eller mobil enhet) för diverse ändamål, t.ex. för att göra speltjänsterna mer lättnavigerade, förbättra speltjänsternas prestanda och anpassa användarnas upplevelse av våra speltjänster. Vi använder också denna information för att samla in statistik om användningen av våra speltjänster, utföra analyser, tillhandahålla material som skräddarsytts efter enskilda användares intressen och för att administrera speltjänsterna för våra användare, annonsörer, publicister, kunder och samarbetspartners.

Vi tillåter också tredje parter att samla in information om användare med hjälp av spårningsteknologier. För vidare information, se vår cookiepolicy.

TREDJE PARTS TJÄNSTER

Vid användningen av speltjänsterna kan det hända att det förekommer länkar till tredjeparters webbplatser, tjänster, program eller appar. Observera att denna integritetspolicy inte gäller för tredjeparters webbplatser, tjänster, programvara eller appar, även om de är tillgängliga eller kan laddas ner från eller på annat sätt distribueras genom speltjänsterna.

Observera att sådana tredjeparters webbplatser, tjänster, program eller appar är oberoende av koncernen. Vi påtar oss inget ansvar eller någon ersättningsskyldighet med avseende på dataskydd eller andra rättsliga frågor med hänsyn till sådana tredjeparters webbplatser och/eller tjänster. Du bör alltid läsa igenom dataskyddspolicyer och användningsvillkor för dessa tredjeparters webbplatser och/eller tjänster eftersom det är deras villkor (inte våra) som gäller för din interaktion med dessa tredjeparter.

Du bör alltid läsa igenom deras dataskyddsrutiner noga innan du lämnar ut personuppgifter till sådana tredjeparter.

Du antar medvetet och på eget bevåg alla risker förknippade med användningen av tredjeparters webbplatser, tjänster, program eller appar. Du godtar att vi inte på något sätt kan hållas ansvariga eller ersättningsskyldiga för tredjeparters webbplatser och din användning av dem.

LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

Om du har registrerat ett konto via våra tjänster kommer koncernen att spara dina personuppgifter under perioden ditt konto är aktivt. Dessutom kommer koncernen att spara dina personuppgifter under ytterligare tid, i de fall där det är absolut nödvändigt för att uppfylla rättsliga förpliktelser enligt gällande lagar eller förordningar, t.ex. tillämpliga spelföreskrifter, kännedom om kunder (KYC) och regler för bekämpande av penningtvätt (och AML) samt för att uppfylla koncernens avtalsmässiga förpliktelser.

Dessutom kan koncernen spara dina personuppgifter under längre perioder, förutsatt att det är absolut nödvändigt för koncernens legitima intressen, såsom förebyggande av bedrägeri och registerändamål, ansvarsfullt spelande, lösa eller hävda anspråk i potentiella tvister samt fall där koncernen uppmanas att göra så av tillämplig tillsynsmyndighet.

DINA RÄTTIGHETER

Du kan kontakta oss när som helst via e-post (se avsnittet KONTAKTINFORMATION för våra kontaktuppgifter) och begära följande:

 1. Att få tillgång till eller radera personuppgifter som rör dig.
 2. För att ändra eller uppdatera personuppgifter som rör dig (om du t.ex. har anledning att misstänka att dina personuppgifter är felaktiga kan du begära att få dem korrigerade eller raderade). Observera att du också kan begära att vi korrigerar felaktigheter i dina personuppgifter (med undantag för fall där uppgifterna måste bibehållas i sin ursprungliga form enligt gällande lagar och bestämmelser).
 3. För att begära att vi begränsar eller helt upphör med vidare användning av dina personuppgifter.
 4. För att begära att vi tillhandahåller personuppgifter som du frivilligt lämnat ut till oss i ett maskinläsbart format.
 5. För att invända mot bearbetning av dina personuppgifter (t.ex. marknadsföring).
 6. För att dra tillbaka ditt samtycke till våra aktiviteter (förutsatt att sådan behandlingsaktivitet förutsätter ditt medgivande och inte vilar på annan rättslig grund).
 7. För att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på en automatisk behandling, inklusive profilering, som kan få rättsliga följder för dig eller på liknande sätt avsevärt påverkar dig, utom när sådan behandling är nödvändig för hävdandet av avtalet mellan dig och oss eller är baserat på ditt uttryckliga samtycke enligt detta avtal.

Observera att dessa rättigheter inte är absoluta och att förfrågningar är föremål för eventuella tillämpliga lagstadgade krav, inklusive hasardspelsbestämmelser och andra lagstadgade och etiska skyldigheter i fråga om rapportering eller dokumentarkivering. Vi äger också rätt att när som helst och efter eget gottfinnande korrigera, komplettera eller ta bort ofullständiga eller felaktiga uppgifter i enlighet med våra interna policyer.

VILKA ÅTGÄRDER VIDTAR VI FÖR ATT SKYDDA ANVÄNDARNAS UPPGIFTER?

Vi är mycket noga med att implementera och upprätthålla säkerhetsåtgärder för att skydda speltjänsterna och användarnas uppgifter. Vi har vidtagit lämpliga fysiska och tekniska säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig tillgång, upprätthålla datasäkerhet och korrekt använda de uppgifter som vi samlar in online. Dessa säkerhetsåtgärder varierar beroende på känsligheten i de uppgifter som vi samlar in och sparar.

Vi tillämpar rutiner och kontroller av branschstandard för att skydda användarnas uppgifter, bland annat följande:

 • Säker nätverkstopologi, vilket inkluderar system för intrångsprevention och brandväggar.
 • Krypterad kommunikation.
 • Autentisering och åtkomstkontroll.
 • Externa och interna revisionstester o.s.v.

Även om vi vidtar rimliga åtgärder för att skydda information kan vi inte hållas ansvariga för handlingar av de som vinner obehörig tillgång till eller missbrukar speltjänsterna och vi utställer inga garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, att vi kommer att förhindra sådan tillgång.

ÄNDRINGAR AV INTEGRITETSPOLICYN

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy när som helst, så var vänlig besök denna sida regelbundet. Vi kommer att meddela om väsentliga ändringar i denna integritetspolicy i tjänsterna och/eller skicka dig ett e-postmeddelande om sådana ändringar till den e-postadress som du angav. Sådana väsentliga ändringar kommer att träda i kraft fjorton (14) dagar efter att sådant meddelande lämnats via någon av de ovan nämnda metoderna. Annars anses alla andra ändringar av denna sekretesspolicy vara i bruk vid angivet ”Senast ändrad”-datum, och din fortsatta användning av tjänsten efter det senaste reviderade datumet innebär att du godkänner och samtycker till att vara bunden av dessa förändringar.

KONTAKTINFORMATION

Om du har allmänna frågor om speltjänsterna eller de uppgifter som vi samlar in om dig och hur de används är du välkommen att kontakta oss via något av följande företag enligt nedanstående anvisningar:

För följande jurisdiktioner: Namnet på den registeransvarige på koncernenheten Kontaktuppgifter
Om du är registrerad eller spelar i Storbritannien eller Nordirland: 888 UK Limited Att: Data Protection Officer
Suite 601-701 Europort Avenue, Gibraltar
support@888.com
Om du använder någon av följande spelprodukter när du befinner dig i Irland: 888 Ireland Limited Att: Data Protection Officer
Suite 601-701 Europort Avenue, Gibraltar
support@888.com
Spanien 888 Spain PLC Att: Data Protection Officer
Suite 601-701 Europort Avenue, Gibraltar
Soporte@888.es
Danmark 888 Denmark Limited Att: Data Protection Officer
Suite 601-701 Europort Avenue, Gibraltar
Kontakt@888.dk
Italien 888 Virtual Marketing Services Italia Limited

Observera att denna enhet är licensierad av italienska tull- och monopolbyrån (”Agenzia delle Dogane e dei Monopoli” eller ”ADM”) för att tillhandahålla tjänster till användare i Italien och har sitt säte i Gibraltar på 57/63 Line Wall Road.
ADM är en autonom registeransvarig i gällande offentlig kontrollverksamhet och institutionella mål.
Vi hänvisar till ADM Ufficio Gioco a Distanza via della Luce 34 a/bis, 00153 Rom, Italien, för mer information om hur ADM behandlar dina personuppgifter.
Att: Data Protection Officer
Suite 601-701 Europort Avenue, Gibraltar
Supporto@888.it
Rumänien 888 Romania Limited Att: Data Protection Officer
Suite 601-701 Europort Avenue, Gibraltar
Suport@888.ro
Om du spelar i ett medlemsland i den europeiska Inre marknaden (med undantag för länder där en lokal licens gäller, t.ex. i Storbritannien och Nordirland, eller om något annat anges i detta avsnitt): Virtual Digital Services Limited Att: Data Protection Officer
Suite 601-701 Europort Avenue, Gibraltar
support@888.com
Övriga jurisdiktioner Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited Att: Data Protection Officer
Suite 601-701 Europort Avenue, Gibraltar
support@888.com

Vi strävar efter att svara inom en rimlig tidsrymd, men tveka inte att höra av dig till oss när som helst. Om du inte är nöjd med svaret du kan du lämna in ett klagomål till tillämplig dataskyddsmyndighet.Denna integritetspolicy är i originalversionen avfattad på engelska. I händelse av avvikelse i innebörden mellan enskilda översatta versioner och den engelska versionen av denna integritetspolicy ska innebörden i den engelska språkversionen ha företräde, i den utsträckning detta tillåts av inhemsk lag i din jurisdiktion.


Senast uppdaterad den 2018-10-07 09:58:05 (GMT)

Mer om Säkerhet & Sekretess:


fair play
cookies
Bli medlem så får du får Bli medlem så får du 77 FREE SPINS Ingen insättning krävs och du får upp till och upp till 200 $ i 200 $ i VÄLKOMSTBONUS VÄLKOMSTBONUS
Särskilda villkor gäller
OM OSS

Välkommen till den bästa casino-upplevelsen av retro-Vegas!

Läs mer
KOMMA I GÅNG

Detaljerade anvisningar om hur du börjar spela

Läs mer
777 VINNARE

Bli en av våra 777 vinnare

© 2015 - 2018, Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited, ett helägt dotterbolag till 888 Holdings PLC.
Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited är inregistrerat i Gibraltar som ingår i EU.
888 Holdings PLC är noterat på Londonbörsen.
Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited är licensierat och reglerat att tillhandahålla speltjänster online enligt lagarna i Gibraltar (fjärrspelslicens nr 022 respektive 039) och gör inga utfästelser om lagligheten i sådana tjänster i andra jurisdiktioner.
Våra tjänster i Storbritannien och Nordirland drivs av 888 UK Limited, ett bolag som licensieras och står under tillsyn av Storbritanniens vadslagnings- och hasardspelskommission (Great Britain Gambling Commission).
Våra tjänster på den inre europeiska marknadens medlemsstater (med undantag för medlemsstater där våra tjänster tillhandahålls under en lokal licens) drivs av Virtual Digital Services Limited, ett bolag i Gibraltar, som är med i Europeiska Unionen.
Virtual Digital Services Limited bedriver verksamhet i enlighet med en hasardspelslicens som tillhandahålls enligt lagarna i Gibraltar.
Våra spelprodukter bedrivs på Irland av 888 Ireland Limited, ett företag registrerat i Gibraltar, som är licensierat och reglerat av den irländska skattemyndigheten.
Adress: Cassava Enterprises (Gibraltar), 601-701 Europort, Gibraltar.
Vi uppmuntrar ansvarsfullt spelande och stödjer GamCares aktiviteter.